İçki içmek haram mıdır?

0

İbadetler ve haramlar tamamıyla Allah’ın iradesine ve isteğine göre belirleniyor. Bunu bizim sorgulama veya itiraz etmeye değil, hikmetini anlamaya çalışmamız icap etmektedir. Şöyle ki; Şeriatın iki çeşit hükümleri vardır: 1. Taabbudi dediğimiz, yani hikmeti bilinmeyen ve tamamıyla Allah’ın emir ve yasağına bakan kurallardır. 2. Makulul mana dediğimiz, ilahi emirler veya yasaklarda yatan hikmetlerin araştırılabileceği kısım. Sizin sorduğunuz soruya bu taraftan da bakalım. Niye sabah namazının farzı rekat da on veya yirmi rekat değil? Cevap: Allah emrettiği için. Öğle namazının farzı Allah tarafından dört rekat olarak tayin edilmiştir. Bunun hikmetini araştırmak sonuçsuz olac...

Devamını Oku

Başörtüsündeki deve hörgücü benzetmesinin sebebi nedir?

0

- Baş örtüsündeki deve hörgücü benzetmesinin sebebi nedir neden deve hörgücü? - Ayrıca o kadar günah varken neden topuz yapan kadın cennetin kokusunu bile alamıyor? Değerli kardeşimiz, - Konuyla ilgili hadisin tamamı şöyledir: Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: “Cehennem halkından iki sınıf / grup insan var ki ben henüz onları görmüş değilim. Bunlardan bir grubu ellerinde sığır (inek-öküz gibi) kuyruklarına benzer kamçılar / değnekler / coplar vardır ki onlarla insanları döverler. Diğer grup ise elbise giydikleri halde çıplaktılar. Erkeklere meylederler, onları da kendilerine meylettirirler. Başları eğilmiş deve hörgücüne benzer. Bunla...

Devamını Oku

Saç uzatmak caiz midir, bir sakıncası var mı veya sünnete uygun saç uzatma şekli var mıdır?

0

İslam, kadın erkek her iki cinsin kendilerine ait özelliklerini korumalarını, cins belirsizliğine sebep olacak görüntü ve davranışlardan uzak kalmalarını emreder. Gerek giyim kuşamda, gerekse tıraş ve benzeri hâllerde mutlaka her cins kendi özelliğini korumalı, duygusal sapmalara sebep olabilecek karşı cinse benzeme görüntüsüne asla yönelmemelidir. Bundan dolayı Efendimiz Hazretleri (asm), ‘kadın kadın gibi giyinip davranmalı, erkek de erkek gibi giyinip davranmalı’, manasına gelecek sözler söylemiş, ikazlarda bulunmuştur. Nitekim hadislerde bu konuda şu mealde ikazlar görmekteyiz: "Kadınlardan erkeklere benzemeye uğraşanlara, erkeklerden de kadınlara benzemeye uğraşanlara Allah ...

Devamını Oku

Nikahsız kadınla erkeğin el ele tutuşması caiz midir?

0

Bir erkek ve kadının, nikahsız olarak ellerinin birbirine değmesi ve yalnız kalmaları caiz değildir. Mahrem olmayan kadına bakmak haram olduğuna göre, onlara dokunmak veya tokalaşmak mutlaka haramdır. Peygamber'e (asm) biat eden kadınlar dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, biat ederken elimizi tutmadınız." Peygamber (asm) "Kadınların elini tutup tokalaşmam." buyurdu (Ahmed bin Hanbel, Nesâî, İbn Mâce). Hazreti Aişe (ra) biat ile ilgili şöyle buyuruyor: "Allah'a yemin ederim ki Resûlüllah'ın eli bir kadının eline dokunmadı. Sadece sözle onlardan biat aldı." (Buharî, Ahkâm, 49; İbni Mâce, Cihad, 43). Peygamber (asm) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: "Sizden birinizin başına iğne ile...

Devamını Oku

Kuran-ı Kerim'i ücret mukabilinde okumak caiz midir?

1

Kuran-ı Kerimi tilavet etmek büyük ibadetlerden biridir.Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde Kuran-ı Kerimi tilavet eden kimseleri medh ve senâ edrek büyük mükâfatlarla mükâfatlandıracağını vaad ediyor.Peygamber (s.a.s) de Kuran-ı Kerim'in her harfi için on hasene olduğunu müjdeliyor. Yalnız başkası için Kuran-ı Kerimi tilavet etmek hususunda ihtilaf vardır.İmâm Şafii ile birçok ashâb; namaz, oruç ve zekat gibi ibadetler başkası için caiz olmadığı gibi tilavet de başkası için caiz olmaz diyorlar(55). Hanefi uleması ile Şafii ulemasının bir kısmı dua'ya kıyas etmek suretiyle başkası için Kuran-ı Kerimi okumak caizdir diyorlar. Ancak Şafii mezhebine göre kabristanda ve meyyit’in yan...

Devamını Oku