Darül-İslam ve darül harp ne demektir?

0

Yüce islam dinine göre yer küresi ikiye ayrılır.
1-Dârül İslam,
2-Dârül harp veya dârül küfr

Dârül İslam;müslümanların feth ettikleri veya ahalisi kendi isteğiyle müslüman olmuş olan yerdir.Dârül harb ise islam hakimiyeti altına girmeyen yerdir.

Dârül İslamın dârül harba dönüp dönmeyeceği hususunda ihtilaf vardır.

Şâfi mazhebine göre islam hakimiyeti altına bir defa giren bir ülke artık hiç bir surette dârül harp olamaz.Ebedi olarak islam diyarı kalır(1).Buna göre daha önce Endülüs, Filistin, Rusya ve Çin gibi müslümanların eline geçmiş ve bugün istilaya uğramış
olan müslüman toprakları islam toprağı sayılır.Müslümanlar bunları geri almak için çalışmadıklarından dolayı Allahın indinde sorumludurlar.

Hanefi mezhebine göre ise dârül islam, dârül harbe dönüşebilir.
Şöyleki; Ebu Yusuf ile Muhammed'e göre,bir islam ülkesi içinde islam ahkâmı tatbik edilmezse dârül harbe döner.

İmam-ı Azam'a göre ise bir islam ülkesinin darül harbe dönüşebilmesi için üç şartın bir arada bulunması gerekir.
Bu şartlar şunlardır.
1-Dârül harp ile bitişik olması,
2-İçinde islam ahkâmının tatbik edilmemesi,
3-Ahalisinin emniyet ve güvenliklerinin kalmaması(2).

Daha önce dârül İslam olan bir ülke şayet dârül harp ilebitişik olmazsa veya orada islam ahkâmı tatbik edilirse ya da ahalinin emniyeti varsa dârül İslam olarak devem eder.


(1) Tuhfetül Muhtaç, C. 9 s. 295
(2) Bedâyi al-Senâyi, C. 9, s. 4375 Mısır baskısı


Kaynak
Halil Günenç Hoca Efendi
Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa: 239,240 - İlim Yayınları 1983

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yazmak İçin Üye Olunuz)