Darül İslam ile darül harp arasında ne fark vardır?

0

Darül harp da zina eden, hırsızlık yapan, içki içen ve kasten birisini öldüren günahkar olur ve İslam diyarına gelse de hakkında hadd ve kısas cezaları uygulanmaz.
Ayrıca İmam Ebu Hanife ile Muhammed’e göre bir Müslüman darül harp olan bir yerde gayri Müslimlerden faiz alsa ve galip geleceğini bilmek şartıyla kumar oynasa da günahkar olmaz.

Fakat Ebu Yusuf’a göre faiz ve kumar her yerde haramdır(3).

Şafii mezhebine göre de faiz ve kumar her yerde haramdır.Bu hususta darül İslam ile darül küfür arasında fark yoktur(4).Bir memleketin darül harb olması Cuma ve Bayram namazına mani değildir.

(3) Bedayi al-Senayi. c. 9. s. 4375-4376; İbni Abidin. C. 3 s. 248.
(4) Buğyetül Müsterşidin. s. 127.Kaynak
Halil Günenç Hoca Efendi
Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa: 240 - İlim Yayınları 1983

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yazmak İçin Üye Olunuz)