Neden Nabza Göre Fetva?

Yüce dinimiz muayyen bir millete,belirli bir zamana değil, bütün asırlara ve tüm insanlığa yönelip seslenmekte ve semavi dinlerin en mütekamili ve son halkasını teşkil etmektedir.O,tarih boyunca beşerin ihtiyacına cevap verdiği gibi şimdi zamanda ve gelecekte de her ihtiyaçlarına cevap verebilecek büyük bir güce ve bitmez bir enerjiye sahiptir.Bu büyük güç ve bitmez enerjinin Cenab-ı Haktan geldiği şüphe götürmez.Çünkü beşeri olsaydı; beşer yıpranıp yok olmaya maruz olduğu gibi onun eseri de yıpranıp yok olmaya maruz olurdu.Ve her asırda insan yaşayışına uygun düşmezdi.Bildiğimiz gibi insanlar tarafından çıkarılan yasa ve nizamlar insan gibi geçici olup her zaman tatbiki kabil değildir.Sık değişmesi gerekir.Fakat Allah'ın kanun ve nizamları ezelden geldiği gibi ebede gidecektir.Kuralları ölmez,her zaman canlı ve gençtir.Fıtrata uygundur.Yeryüzünde ortaya çıkan herhangi bir mesele hakkında mutlaka bir islami hüküm mevcuttur.Kur'an veya sünnet'te açık veya kapalı olarak belirtilmişitir.

Bu zamanda müslümanlar arasında çeşitli konulara dair dile getirilen çok meseleler vardır.Doğru yanlış rastgele cevap verilir.Birbirine uymayan bu tutarsız cevaplara karşı müslüman kardeşlerimiz şaşırıp kalır.Allahın izniyle bunu bir nebzede olsa düzeltme amacındayız.Bu şekilde islama hizmet için dikkat çekici bir isimle sizlere ulaşmayı ümit ediyoruz.Çalışmak bizden muvaffakiyet Allahtan'dır.
Bir Meselede Hüküm Nasıl Verilir?

Peygamber (s.a.s) Mu'az b. Cebel'i Yemene vali olarak gönderdiği zaman kendisine şöyle buyurdu.

-Bir mesele hakkında hüküm vermek gerektiği zaman nasıl hüküm vereceksin?

Mu'az b. Cebel,Peygamber'in (s.a.s) sorusuna cevaben şöyle dedi.

-Allah'ın Kitabı Kur'an ile hüküm ederim.Onda bulamazsam Resulullah'ın sünnetiyle,onda da bulamazsam ictihat ederim.ve bu husuta hiç bir şey esirgemem.

Bunun üzerine Peygember (s.a.s) ğöğsüne vurup buyurdu ki "Allah, Resülünün elçisini,Resülüllahı memnun edecek tarzda muvaffak kılan Allah'a hamd ederim."

Güncellenecektir.

Güncellenecektir.

Güncellenecektir.

Sıkça Sorulan Sorular
  • Meseleleri açıklarken hangi mezhepleri göz önünde bulundurdunuz.?

    Türkiye'de Hanefi ve Şafi'i mezheplerinin salikleri mevcut olduğundan bu iki mezhep göz önünde bulundurulmuştur.

  • Size sorulan sorulara ne sürede cevap veriyorsunuz.?

    Formdan Nabza Göre Fetva'ya soru soracak olursanız biz fetva verecek konumda değiliz.Sadece sağlam kaynaklarda gördüğümüz fetvaları size ulaştırıyoruz.Yeni gelen sorulara cevap alamayabilirsiniz.Sorularınıza ilişkin cevap bulursak size dönüş yapılacaktır.

  • Neden Nabza Göre Fetva.?

    Bu zamanda müslümanlar arasında çeşitli konulara dair dile getirilen çok meseleler vardır.Doğru yanlış rastgele cevap verilir.Birbirine uymayan bu tutarsız cevaplara karşı müslüman kardeşlerimiz şaşırıp kalır.Allahın izniyle bunu bir nebzede olsa düzeltme amacındayız.Bu şekilde islama hizmet için dikkat çekici bir isimle sizlere ulaşmayı ümit ediyoruz.Çalışmak bizden muvaffakiyet Allahtan'dır.