Fındık,buğday,mısır vb. zirai bir ürünü fiyatı artıncaya kadar tüccara emanete! bırakmanın hükmü nedir?

0

Fındık,buğday,mısır vb. zirai bir ürünü fiyatı artıncaya kadar tüccara emanete! bırakmanın hükmü nedir? “Fiyatı artıncaya kadar zirai ürünü tüccara emanete bırakma” ifadesinde kapalılık olmakla birlikte doğru ! bilinen yanlışlar vardır. Her ne kadar halk dilinde fındığın emanete verildiği söylensede gerçekte İslam fıkhına göre emanet hükümlerini taşımamaktadır. Zirai ürün tüccara emanet edilirse, tüccar bu ürünü yalnızca deposunda muhafaza eder, onu harcayamaz, alıp satamaz. Fiyatlar yükselince ürünün sahibi bu malı ya bizzat veya tüccara vekalet vererek satar. Tüccar kendine alacaksa “akdin iki tarafını temsil ihtilafından kurtulmak için” ürün sahibi ile al...

Devamını Oku

Seferi namaz hakkında bilgi verir misiniz?

0

Seferi olmanın, seferi namazın şartları nelerdir? - Seferi olduğumuz hâlde farz namazları aynen olduğu gibi kılabilir miyiz? Cevap Değerli kardeşimiz, Seferi: Yolculuk, yolculuğa çıkma; sefer mesafesine yolculuk yapma. Bir fıkıh terimi olarak yolculuk, belirli bir mesafeye gitmektir. Bu mesafe ise orta yürüyüşle üç günlük, yani on sekiz saatlik bir uzaklıktan ibarettir. Buna üç merhalelik mesafe de denir. Ne zaman seferi olunacağı konusunda iki ayrı görüş vardır: 1. Mesafeyi esas alanlar. Bu anlayışa göre 90 (doksan) km kadar bir yolculuğa çıkılırsa seferi sayılacağından namazlarını kısaltır. 2. Zamanı esas alanlar. Bunlara göre 3 (üç) gün yolculuk yapmak kişiyi seferi y...

Devamını Oku

Seferliğin başlangıcı nasıl belirlenir?

0

Dinen sefer sayılacak mesafedeki bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi, yaşadığı yerleşim yerinin meskûn mahallinden çıkınca misafir hükmünde kabul edilir. Bu kimse yolculuk hüküm ve ruhsatlarından yararlanmaya başlar (Merğînânî, el-Hidâye, II, 101). Buna göre, yolculuğa başlayıp şehrin meskûn mahallinden çıkan kimse dört rekâtlı farz namazları iki rekât olarak kılar. Günümüzde şehirler genişlemiş, İstanbul örneğinde olduğu gibi, iki ucu arasındaki mesafe neredeyse sefer mesafesi olacak kadar uzamıştır. Bu nedenle İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan kimseler, yolculuğa kendi araçlarıyla çıktıklarında, ikamet ettikleri ilçenin belediye sınırlarını geçtikleri andan itib...

Devamını Oku

Mezarlığın şekli nasıl olmalıdır? Kabir nasıl hazırlanır?

0

Mezarları yaptırmakta İslm yönden bir mahzur yoktur. Mezarın başına taş da dikilebilir. Çevresine duvar örüp yükseltilmesinde hiçbir mahzur söz konusu olmaz. Yeter ki mezarın üzerindeki topraklar örtülmesin, üzerine beton ve taş koyarak, yeşillik bitmez hale getirilmesin. Esas olan, mezarın üzerindeki toprağın açık kalması, yeşillik bitmeye müsait halde bulunmasıdır. Toprağın üstü örtülmemek şartıyla mezarın etrafına taş dikilerek kaybolmasının önlenmesi caizdir. Ancak mezarlara, kaybolmasını önlemek düşüncelerinin dışında bir niyetle, büyük masraflara girip kubbeler yapmak, en pahalı taş ve sanatkrları getirip binalar inşa etmek, israftan, abes ve lüzumsuzluktan başka bir şey...

Devamını Oku

Anne ve Baba Hakkı

0

Toplum yapısının temeli olan ailenin kurucuları ve en önemli iki unsuru: ANNE ve BABA. Allahın insanlardan korunmasını istediği beş kutsal şeyden biri de, neslin devamıdır. Neslin devamını Allah c.c., canlıların kabiliyet ve yapılarına göre belli kanunlara bağlamıştır. Neslini devam ettirebilmek için en büyük zorluklarla karşılaşan canlı da insanoğludur. İnsan, canlıların en güçlüsü olmasına rağmen, doğduğu anda en zayıf olanların başında gelir. Bazı hayvan yavruları doğumdan hemen sonra, bir kısmı da kısa bir zaman sonra ayağa kalkabildiği, ihtiyaçlarını gidermeye başlayabildiği hlde insanoğlu ancak, doğumundan yıllar sonra bu seviyeye gelebilir. Neslin devam edebilmesi içi...

Devamını Oku