Banka Promosyonunu Nasıl Değerlendirmeliyiz?

0

Bilindiği gibi İslam faizin azını ve çoğunu ve faizli işlem ve akitleri haram kılmıştır.Bankaların verdiği promosyon ücretleri şüphelidir. Bu ödemelere ihtiyaç duymayan kardeşlerimizin bunu kullanmayıp fakir kimselere ve yardım kuruluşlarına vermeleri daha münasiptir. Çünkü bu ödemelerin tek nemalandırma kaynağı, faizdir. Bu durumda bu fazlalıklar kesin olarak faiz olmasa da faiz şüphesi taşımaktadır. Şüphe İle İlgili Hadis-i Şerifler “Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak!” (Tirmizî, Kıyâmet, 60) Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- harâma düşmemek ve ondan tamamen uzaklaşmak gayesiyle, şüpheli şeylerden titizlikle kaçındığı gibi, ümmetini de bunda...

Devamını Oku

Kabir Azabı Haktır.

0

Kabir Azabı Haktır Onun için sen Allah yolunda savaş.Sen ancak nefsinden mükellefsin.ve müminleri savaşa teşvik et.Olur ki Allah o küfredenlerin tazyikimi üzerinden çeker alır.Allahın baskısı daha şiddetlidir.Kabir azabı daha şiddetlidir.(Nisa Süresi 84.Ayet) Kabir azabının varlığına Kuran-ı Kerim'de deliller vardır: Bu konudaki en açık delillerden birisi firavun ailesinin uğradığı azabı anlatan ayettir: "Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet günü de, Firavun'un adamlarını en çetinine sokunuz denilir." (Mümin, 46) Bu ayeti kerime kabir azabının şu anda olduğunu gösteriyor. Çünkü ayet, kıyametteki azaptan önce firavun ve avanesinin şu anda sabah ve akşam azaba uğratıldı...

Devamını Oku

Rüya ve İslam'daki yeri nedir? Rüya ile amel edilir mi?

0

İslâm'a göre rüya üç çeşittir. 1. Salih rüya, 2. Şeytanî rüya, 3. İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya. Salih rüya, vaki olacak olan şeyleri vukuundan evvel, fıtrî istidad ile idrak etmekten ibarettir. Peygamber (asm) bununla ilgili şöyle buyurur: "Müminlerin rüyası nübüvvetin kırk altı bölümünden bir bölümdür." Şeytanî rüya, şeytanın, insanı korkutup üzüntüden üzüntüye sevk etmek için, uyku halinde insanın kalbine verdiği vesveseden ibarettir. Peygamber (asm) şöyle buyurur: "Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse, o Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse, o şeytandandır. Şerrinden Allah'...

Devamını Oku

Piyango bileti almak caiz midir?

0

Piyango, kumarın bir çeşidi olduğundan, piyango biletini alıp oynamak dinen kesinlikle dinen haramdır.Onun yoluyla kazanılan mal da gayr-ı meşrudur.Cahiliyye döneminde piyango kumarına benzer bir kumar vardı.Şöyle ki: Kumar oynayanların onbir tane okları vardı. 1-Fezben üzerine bir işaret, 2-Tev'em üzerine iki işaret, 3-Rakib üzerine üç işaret, 4-Hils üzerine dört işaret, 5--Nafis üzerine beş işaret, 6-Müsbil üzerine altı işaret, 7-Mualla üzerine yedi işaret. Bir işaret bir paya işaret ediyordu.Kalan dört okun üzerinde ise işaret yoktu.Bunlarda; musaddar,muzaaf,menih ve sefih'tir.Oynayanlar bunları boş torbaya koyar ve karıştırırlardı.Sonra her birisi birer ok çekerdi.Ok üzerindek...

Devamını Oku

Elimizdeki mal fiyatlanmış ve birkaç defa üzerine zam gelmişse son fiyat durumunu dikkate alıp eski fiyatla aldığımız malı yeni fiyat ile s

0

Elimizdeki malın fiyatı yükselip üzerine zam geldiği takdirde son fiyat durumunu dikkate alarak mal satılabilir.Çünkü bugün bütün dünyada özellikle geri kalmış ülkelerde fiyat istikrarı olmadığı ve zamlar birbirini kovaladığı için alış fiyatına göre ticaret eşyasını satmak mümkün olduğu gibi kazanç değil,ziyan etmektedir. Kaynak Halil Günenç Hoca Efendi Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa: 116 - İlim Yayınları 1983...

Devamını Oku