Ehl-i Sünnet ve'l cemaat kimdir?Ehl-i sünnet ve'l cemaat olmayan bir kimse müslüman sayılır mı?

0

Asr-ı saadette herhangi bir problem ortya çıktığı zaman ihtilafa yol açmadan kolayca halledilirdi.Çünkü Peygamber(S.A.V) en az günde beş defa müslümanlarla bir araya gelip onlarla birlikte karşılaştıkları problemleri gözden geçiriyordu.Peygamberi aşan bir mesele ortaya çıktığı zaman hakkında vahy-i ilahi nazil olup onu açıklıyordu.Peygamber (S.A.V) irtihal ettiğinde tabii olarak Kuran-ı Kerim ile Peygamber(S.A.V)'sünneti herşeyi açıkça belirtmediğinden ,birçok meselelerde ihtilaf baş gösterdi.Bu sebeble ibadet ve hukuk alanında mezhepler oluştuğu gibi inanç sahasında da fırkalar meydana geldi.İnanç sahasındaki fırkalar; Mu'tezile, Şia, Havariç ,Neccariye, Müşebbihe ,Mürcie, Cebriye ve...

Devamını Oku

Bir kimsenin eli kesilir ve kendisine altın veya benzer bir maddeden takma el yaptırılıp taktırılırsa,gusül ve abdest alırken nasıl yapmalı

0

Taktığı eli çıkarmak zor değilse onu çıkarıp yerini yıkamak zorundadır.Şayet et ve deri içine yerleştirilmiş ise,onu çıkarmak caiz olmadığı gibi ne altını ve ne de takma elini yıkaması gerekir. Kaynak Halil Günenç Hoca Efendi Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa:27,İlim Yayınları 1983...

Devamını Oku