Kuran-ı Kerim'i ücret mukabilinde okumak caiz midir?

1

Kuran-ı Kerimi tilavet etmek büyük ibadetlerden biridir.Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde Kuran-ı Kerimi tilavet eden kimseleri medh ve senâ edrek büyük mükâfatlarla mükâfatlandıracağını vaad ediyor.Peygamber (s.a.s) de Kuran-ı Kerim'in her harfi için on hasene olduğunu müjdeliyor. Yalnız başkası için Kuran-ı Kerimi tilavet etmek hususunda ihtilaf vardır.İmâm Şafii ile birçok ashâb; namaz, oruç ve zekat gibi ibadetler başkası için caiz olmadığı gibi tilavet de başkası için caiz olmaz diyorlar(55). Hanefi uleması ile Şafii ulemasının bir kısmı dua'ya kıyas etmek suretiyle başkası için Kuran-ı Kerimi okumak caizdir diyorlar. Ancak Şafii mezhebine göre kabristanda ve meyyit’in yan...

Devamını Oku

Kurban Kesildikten Sonra Fiyatı Belirlenebilir mi?

0

Bir hayvanı kurban olarak kesecek olanın, o hayvana sahip olarak onu kesmesi gerekir. Bir malın fiyatı kesin olarak belli olmadan da ona sahip olmak mümkün değildir.Buna göre de, kesildikten sonar tartılacak etinin ağırlığına göre fiyatı belli olacak hayvandan kurban caiz olmaz. Böyle kesilecek olsa bile kurbanınızın fasit olmaması için kilo fiyatının kesimden önce belirsiz bırakılmayıp, anlaşmada kesin olarak belirlenmesi, yani satıcının “bu hayvanın etini kilosu şu kadara olmak üzere sattım”; alıcının da “aldım” demesi ve hayvanın her şeyinin alıcıya ait olması, derisinin, kellesinin, sakatatının satıcıya ait bırakılıp anlaşmadan ayrı tutulmaması önemli şarttır. Çünkü ku...

Devamını Oku

3 talakla boşandıktan sonra tekrar nikah olur mu?

0

Çıkış yolu bulmak için Hanefi mezhebine göre veli (kızın babası) olmadan nikah akdi yapılmışsa ve daha sonra 3 talak ile boşanma gerçekleşmiş ise, aynı kişiler Şafi mezhebini taklit ederek tekrar nikah akdi yapıyorlar.Böyle bir şey olamaz. Nikâh ve talakla ilgili hususlarda müsamaha değil ciddiyet esas alınmalıdır....

Devamını Oku

Tavla oynamak caiz midir?

0

Tavla oynamak cumhur-u ulamaya göre haramdır.Peygamber (s.a.s) "Tavla oynayan kimse sanki elini domuzuzun et ve kanı ile boyamış gibidir(24)" buyurmuştur. (24) Müsned Ahmed ve Ebu Davud Kaynak Halil Günenç Hoca Efendi Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa: 207 - İlim Yayınları 1983...

Devamını Oku

Satranç oynamak caiz midir?

0

Satranç, düşünme ve aklı kullanmaya sevk eden bir oyundur.Şartsız olduğu taktirde bazı sahabe ile Şafi mezhebine göre caiz ise de Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheblerine göre haramdır.Şartlı olursa şüphesiz haramdır. Kaynak Halil Günenç Hoca Efendi Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa: 207 - İlim Yayınları 1983...

Devamını Oku