Borcunu belirtilen tarihte ödemeyen kimseden fark almak caiz midir?

0

Borcunu belirtilen tarihte ödemeyen kimseden fark almak caiz değildir,alınırsa faizdir.Bu hususta fakir ile zengin birdir.Fakir olan kimse kusuru olmadığından Allah indinde mesul değildir.Maddi durumu müsaid olup zengin olan kimse ise borcunu ertelediği için zalim olup ağır bir cezaya müstahaktır. Kaynak Halil Günenç Hoca Efendi Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa: 116 - İlim Yayınları 1983...

Devamını Oku

Alış verişte iki fiyat söylemek caiz midir?

0

İki fiyat akid esnasında meselâ şu kitabı peşin olarak bin liraya, va'deli olarak, bin beş yüze sana satarım denilse;önceki sualin cevabında beyan ettiğimiz gibi caiz değildir.Çünkü bedel meçhuldür, bin mi, bin beş yüz mü belli değildir.Ama akitten evvel iki fiyat söylense,sonra belli bir fiyat üzerine anlaşma yapılır ve satış akdi icra edilse beis yoktur. Kaynak Halil Günenç Hoca Efendi Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa: 115 - İlim Yayınları 1983...

Devamını Oku

Senet,bono ve çek satmak veya satın almak caiz midir?

0

Senet, bono ve çek satmak veya satın almak caiz değildir. Çünkü bunlar para veya meta` değiller. Ancak zimmetteki parayı sağlama bağlamak için birer teminattır. Malik şöyle rivayet etmiştir: Mervan bin Hakem`in zamanında bir çeşit çek çıkmıştı. Halk, karşılığını almadan birbirine satmaya başladılar. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit bazı sahabe ile birlikte Mervan`a gittiler: "Ey Mervan, faiz ile alış veriş yapmayı mübah mı kılıyorsun?" dediler. Mervan: "Allah`a sığınırım, bu ne demektir? Dedi. Sahabeler: "Halk, karşılığını almadan bu çeklerle alış veriş yapıyor" dediler. Bunun üzerine Mervan, emniyet mensuplarını gönderdi, onlarla alış veriş yapanları ta kip ederek malları el...

Devamını Oku

Alışverişte vade farkını eklemek caiz midir?

0

İslam dini ister peşin ister vadeli olsun alışverişi mübah kılmıştır.Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: "Allah alışverişi mübah kılmış.faizi yasaklamıştır(3)". Alışveriş peşin olursa normal olarak kâr etmek tabii olduğu gibi, vadeli olursa da insaf dairesinde karşı tarafı yıkmadan belirtilen zamanı ölçerek kâr etmek de tabiidir.Her tarihte bu tip alışveriş olmuştur.Yani alışverişte vade farkı alınmıştır. Alışverişte vade farkını eklemek Cümhur- ulemâya göre caizdir(4).Bu hususta ulemâ arasında ihtilâf olmamıştır. Ancak idraki kıt olan kimseler, Peygamber (s.a.v); "Bir satış içinde iki satış yapmaktan men etmiştir(5)." hadisine dayanarak alışverişte vade farkını eklemek ...

Devamını Oku

Ticâret ve sanatın sevabı var mıdır?

1

Soruda belirtildiği gibi islam dini mâddi ve mânevi dindir.Ma'na ve ibadete itina gösterdiği gibi maddeye de itinâ gösterir.Peygamber(s.a.s) şöyle buyuruyor."Emin ve doğru olan müslüman bir tüccar,Kıyâmette şehitlerle beraberdir.(1)" Yine Alllah'ın Resulü (s.a.s) En iyi kazanç hangisidir? diye sorulduğunda şöyle cevap verdi."Kişinin eliyle kazandığı şey ile mübah olan alış-veriştir.(2)" Peygamber(s.a.s) günahların öyleleri var ki onlara ne namaz, ne oruç ve ne de Hac Umre keffaret olur.Ancak geçimini sağlamak için sarf edilen gayret onlara keffaret olur.Binâen aleyh bir kimse geçimini sağlamak ve kendilerine bakmakla mükellef olduğu aile fertlerininn ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle islamın...

Devamını Oku