Satranç oynamak caiz midir?

0

Satranç, düşünme ve aklı kullanmaya sevk eden bir oyundur.Şartsız olduğu taktirde bazı sahabe ile Şafi mezhebine göre caiz ise de Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheblerine göre haramdır.Şartlı olursa şüphesiz haramdır. Kaynak Halil Günenç Hoca Efendi Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa: 207 - İlim Yayınları 1983...

Devamını Oku

Şarap fabrikasında çalışmak caz midir?

0

İslam dini faiz,kumar ve fuhuş müesseselerinde çalışmayı yasakladığı gibi şarap fabrikasında da çalışmayı yasaklamıştır.Bu itibarla günaha girmek istemeyen kimse mutlaka böyle bir müessesede çalışmaktan sakınmalıdır. Kaynak Halil Günenç Hoca Efendi Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa: 228 - İlim Yayınları 1983...

Devamını Oku

İçki satıp ticaretini yapmak caiz midir?

0

İçki içmek haram olduğu gibi, onu satıp ticaretini yapmak da haramdır.Bu hususta ihtilaf yoktur.Enes'den şöyle rivayet edilmiştir:"Allah'ın Resulü içki sebebiyle on kişiyi lanetlemiştir.Onu yapan,yaptıran,içen,taşıyan,kendisi için taşıtan,sakilik yapan,satan,parasını yiyen, saktanve kendisi için satın alaınan kimseler(79) ." (79) Tirmizi, al-Fıkh'ala'l-Mezahib al-Arba'a, C. 2, s.8 Kaynak Halil Günenç Hoca Efendi Günümüz Meselelerine Fetvalar 1.Cilt Sayfa: 228 - İlim Yayınları 1983...

Devamını Oku

Darül İslam ile darül harp arasında ne fark vardır?

0

Darül harp da zina eden, hırsızlık yapan, içki içen ve kasten birisini öldüren günahkar olur ve İslam diyarına gelse de hakkında hadd ve kısas cezaları uygulanmaz. Ayrıca İmam Ebu Hanife ile Muhammed’e göre bir Müslüman darül harp olan bir yerde gayri Müslimlerden faiz alsa ve galip geleceğini bilmek şartıyla kumar oynasa da günahkar olmaz. Fakat Ebu Yusuf’a göre faiz ve kumar her yerde haramdır(3). Şafii mezhebine göre de faiz ve kumar her yerde haramdır.Bu hususta darül İslam ile darül küfür arasında fark yoktur(4).Bir memleketin darül harb olması Cuma ve Bayram namazına mani değildir. (3) Bedayi al-Senayi. c. 9. s. 4375-4376; İbni Abidin. C. 3 s. 248. (4) Buğyetül Müsterşidin. ...

Devamını Oku

Darül-İslam ve darül harp ne demektir?

0

Yüce islam dinine göre yer küresi ikiye ayrılır. 1-Dârül İslam, 2-Dârül harp veya dârül küfr Dârül İslam;müslümanların feth ettikleri veya ahalisi kendi isteğiyle müslüman olmuş olan yerdir.Dârül harb ise islam hakimiyeti altına girmeyen yerdir. Dârül İslamın dârül harba dönüp dönmeyeceği hususunda ihtilaf vardır. Şâfi mazhebine göre islam hakimiyeti altına bir defa giren bir ülke artık hiç bir surette dârül harp olamaz.Ebedi olarak islam diyarı kalır(1).Buna göre daha önce Endülüs, Filistin, Rusya ve Çin gibi müslümanların eline geçmiş ve bugün istilaya uğramış olan müslüman toprakları islam toprağı sayılır.Müslümanlar bunları geri almak için çalışm...

Devamını Oku